Yazılım Yerelleştirme

Yazılım yerelleştirme herhangi bir ürüne ait yazılım talepleri tercüme etmektedir. Yoğun çaba ve uğraş gerektiren bir unsürdür. Ülkmemizde yazılım %80 varan kısmı ithaldir. İthal olan yazılımların mali açıdan büyük bir külfette neden olur. Yazılım yerelleştirmede kurum ve kuruluşlara özgün içerikli %100 ihtiyaçlarını karşılayan yazılımlar geliştirmekteyiz. Ülkemizde bu sektör sondere dar bir alandırdadır. Tegemer - Teknoloji geliştirme merkezi olarak bu sektörü canlandırmak ve büyütmeyi arzu ektemekteyiz.Yazılım yerelleştirme içeriklerin anlaşılabilir Türkçe olması ülkemizdeki yasa ve tüzüklere uygun olması temel prensibimizdir.Yazılım yerelleştirmede söz konusu unsurlar;

  • Alınan materyalin analizi araçların değerlendirilmesi ve yerelleştirme için gerekli kaynaklar
  • Kültürel teknik ve dilsel değerlendirme
  • Terminoloji sözlüklerinin oluşturulması ve korunması
  • Hedef dile çeviri
  • Diyalogların ve biçimlerin gerektiği gibi yeniden boyutlandırılması dâhil, kullanıcı arayüzünün uyarlanması
  • Görünür metin, sembol, vs. içeren grafiklerin, yazıların ya da diğer medyanın yerelleştirilmesi
  • Yerelleştirilmiş dosyaların test için derlenmesi ve oluşturulması
  • Dilsel ve işlevsel kalite garantisi
  • Proje teslimi