Elektronik Kart Testi

Elektronik Kart TestiTeknoloji geliştirme merkezi tegemer elektronik kartların testlerini robotik teknolojiler ile test labaratuarların test etmektedir.Testler arasında daynıklılık su geçirmezlik, darbe, basınç, gerilim, enerji, testleri le birlikte kullanılan malzeme ve cihazın tüm alanlarını test etmektedir.Bu testler adım adım yapılmakta;

1 Adım

Cihazın genel olarak incelenmesi ve mekanik sökme işlemleri bu adımda gerçekleşir. Cihazın sökülmeden önce enerji girişleri, dışındaki cam sigortalar, bilgi giriş-çıkışını sağlayan data kabloları, ayarlarının olması gereken durumda olması gibi, kullanıcıdan da kaynaklanabilecek hatalar arandı. Cihazın üzerindeki; potansiyometre, komütatör, anahtarlar olması gereken konuma getirildi. Arızalı sisteme deneme maksadıyla enerji verirken seri bir adi lamba bağlanır. Bu durum cihazda olası bir kısa devre var ise teknik servis şebekesinin zarar görmesini engeller. Cihazın dış kısmında bulunan bütün gösterge lambalarının bu lambalar led’lerle oluşturulmuş düzgün yandığı görüldü. Cihazdan gelen ses vınlama, koku, duman olmadığı görüldü. Gelen bazı tiz seslerin kullanıcısı ile tartışılarak normal olduğu belirlendi. Bu bilgiler ana besleme ile ilgili sorun olmadığını, fan sesinin gelmesi, ilgili ledlerin yanması, anahtarlama modlu switch mode güç kaynağının normal çalıştığını, cihaz üzerindeki tüm fonksiyonların EKG, NIBP, SPO4 gibi kontrol ledlerinin hata vermemesi dolayısıyla muhtemelen sağlam olduğunu göstermektedir. Sorularımıza kullanıcısından aldığımız cevaplar ve başlangıçta yaptığımız fiziksel incelemeler, arızanın muhtemelen monitör besleme veya görüntü katında olabileceği düşüncesi oluşturdu.

2 ci adım

Cihazın sökülmesi gerçekleştirilir. Cihaz sökülmeden önce antistatik bileklik takılır. Cıvata ve somunlar için uygun avadanlık setleri kullanılır ağzı yıpranmış kavrama kabiliyeti olmayan aletlerin kullanılması cihazın somun ve vidalarını bozabilir. Sökme esnasında; adım adım her vida, somun, şase kabloları gibi cihaz bileşenlerinin ilk durumları sırasıyla not alınmalı ve gerekiyorsa çizilmelidir. Cihaz onarımından sonra en sondan başlanarak bu işlemler adım adım geriye doğru yapılacaktır. Gerçek usta vida, pul, rondela arttırmaz, bilakis elindekilerden eksiltir.
Sökülen vida ve somunlar, rondelalar kaybolmaması için kutulara konulur. Cihazın vidaları sökülürken önce vida başları temizlenir, sonra bilekten güç alınarak ani bir hareketle tornavidanın döndürülmesi gerekir. Tornavida boşa döndürülüp vida ağzına asla zarar verilmez. Şayet vida dönmüyorsa vidaya zarar vermeden uygun ağırlıkta bir çekiç sisteme zarar vermeyecek en hafif uygun çekiç ile vurularak gevşemesi sağlanır. Gevşeme sağlanmamış ise pas, kir çözücü uygun kimyevi sıvılar vida üzerine ve yuvasına emdirilerek sökülmeye çalışılır. Emdirme işleminde vidaya hafif çekiç darbeleri uygulanır. Vida üzeri vernikli veya kaplamalı ise uygun kaplama sökücü sıvılar kullanılır. Vida hala dönmüyorsa ısıtılmak suretiyle vida sıcak iken döndürülmeye çalışılır. Tüm bu işlemler ile vida yerinden oynatılamamış ise vida yuvasından biraz küçük uygun uçlu matkap ile vida eskitilerek sökülür. Bu çalışmaları yaparken metal parçalarının elektronik devre içlerine girmemesine dikkat edilir.

3 üncü adım

Cihazın ilgili kısımları söküldükten sonra yapılacak fiziksel kontroller. İlk işlem göz ile kontroldür. Fiziksel bir aşınma veya darbe, kirlenmiş veya tozlanmış yüzeyler, yanmış, kömürleşmiş veya renkleri değişmiş malzemeler, şişmiş veya şekli değişmiş elektronik malzemeler, gevşemiş veya yuvasından çıkmış kablo veya soketler, yanlışlıkla cihaz içine girmiş yabancı maddeler olup olmadığı kontrol edilir üretim yapan bazı fabrikalarda büyük CNC Bilgisayarlı mekanik işlem sitemleri cihazlarının kapakları söküldüğünde fareler tarafından kemirilmiş kablolara oldukça rastlanılmıştır. Koklamak suretiyle yanmış herhangi bir malzeme olup olmadığı anlaşılabilir. Gözükmeyen bir bölgede trafo altındaki bir direnç gibi ise anlaşılabilir. Dokunmak suretiyle aşırı ısınan malzemeler muhtemel arıza tespit edilebilir. Tüm işlemler yapılırken çarpılmamaya ve elin yanmamasına dikkat edilmelidir. Eğer kirlilik fazla ise daha iyi inceleme yapmak için antistatik vakumlu cihaz ile ve uygun kimyevi sıvılar temizlik yapılır. Tüm incelemelerde bir arıza sebebine ulaşılamamış ise, diğer adım olan test işlemlerine geçilir. Biz hasta başı monitörümüzde tüm bu işlemleri yaptık ve arıza göremedik.

4 üncü adım

Arızanın cihazın üzerinde hangi kart veya bölgede olduğuna karar verilmesi işlemidir. Hasta başı monitörünün içerisinde 9 adet elektronik kart vardır. Güç kaynağı, mikroişlemci ve birçok programlanabilir malzemenin de içinde bulunduğu ana kart, monitör kartı, LCD besleme kartı, cihazın işlevlerini yerine getiren modüllerin her birinin elektronik kartı probların girişleri doğrudan ilgili modüllerle bağlantılı, modüller ile ana kart arasında interface ara yüz kartı, tuş takımını ana karta ileten elektronik ara yüz kartı. Cihazın üzerindeki tüm elektronik kartların birbirlerine olan bağlantı ve ilişkilerini görebileceğimiz, taslak blok şema çizildi. Arızanın bulunduğu LCD kısmından başlamamız gerektiğine birinci adımda karar verilmişti. Görüntünün monitöre gelmemesinin bir çok sebebi olabilir. Öncelikle monitör besleme ve ayar kartı üzerindeki elektronik malzemelerin, monitörü düzenli beslediğini görmek için voltajları ölçüldü. Ölçme işlemi multimetrenin Vdc. kademesi ile yapıldı. Voltajların düzenli olduğu görüldü. Monitöre ışığı düz bir görüntü geldiği için, LCD besleme kartının sağlam olduğu anlaşıldı. Görüntü sinyali data kablosu ile, ana karttan monitörün besleme katına gelmekte. Bu kablonun tüm yolları kontrol edildi, sağlam olduğu anlaşıldı. Ana kart üzerinde bulunan kısımların taslak blok şeması çizildi. Ana kart üzerinde; Intel 286 mikroişlemci, 4 adet EPROM 27C010-25, 4 adet RAM 64C256, 5 adet PALXX serisi programlı malzeme, entegre besleme katı, çok sayıda kapı entegresi, giriş-çıkış kablo I/O sürücü entegreleri, 10 adet transistör, çok sayıda kondansatör, direnç gibi temel elemanlar bulunmaktadır. Ana kart 4 katlı multilayer yapıdadır.
Ana kart üzerindeki pilin sağlam olduğu görüldü. Pil belirli bir ömre sahip olduğu için ilk test edilecek malzemelerdendir. Belirli bir miadı olan malzemeler öncelikle test edilmelidir Data projeksiyon cihazlarındaki lambanın belirli bir ömrü olması gibi. İlerleyen zamanlardaki yazılarımızda ilk önce bakılacak miadlı malzemeler ele alınacaktır. Ana kart üzerinde multimetrenin Volt dc. kademesi ile malzeme bacaklarını kısa devre yapmadan dikkatlice entegre besleme voltajları ölçüldü, 4.57 V. olarak yeterli görüldü. Kart üzerinde besleme-toprak arası kısa devre olmadığı görüldü. Ana karttan monitöre bilgi sinyalinin, sürücü entegreleri ve PALXX programlı malzemeleri üzerinden göndermekte olduğu görüldü. Ana kart yerinden daha önce belirttiğimiz gibi dikkatlice söküldü. Bu arada test çalışmaları yapılırken her yapılan test işlemi bir daha yapılmaması için teknik servis formuna not edildi. Bu işlemler yapılırken başkaları ile lüzumsuz konuşma, şakalaşma gibi ciddiyetten uzak ve kazaya sebep olacak davranışlardan sakınılmalıdır. Stresli değil, mümkün olduğu kadar relax olunmalı, konsantrasyonu bozacak konular düşünülmemelidir, mümkünse telefonlara da kısa süre dahi bakılmamalıdır o an. Yanınızda yaptığınız işlerle ilgili tartışacak ikinci bir teknik arkadaşın bulunması işi çok hızlandırır ve konsantrenizi kuvvetlendirir. Kafa dengi arkadaşlardan kurulu, keyifli bir ekip çalışması ile her işin üstesinden gelinir. Hasta başı monitörünün ana kartının arızalı olduğu, medikal cihazlarda bakım-onarım işi ile yıllarca uğraşan arkadaşlarımızla tartışıldı, etüt edildi.

5 inci adım

Elektronik kart üzerindeki arızalı malzemenin, devre şeması olmadan bulunması işlemidir. Ana kartın üzerindeki malzemeler kart testi metotlarına tabi tutuldu. Test metotları ilerleyen yazılarımızda detaylı ele alınacaktır. Yapılan testler; empedans testi, fonksiyonel test, programlı malzeme testi ve kısa devre testidir. Bu işlemler yapılırken programlı malzemelerin programlarına zarar vermemek için öncelikle bu malzemeler devre dışına alındı. Empedans test cihazı düşük akımda 1mA-150 mA arası değişik voltajlar tatbik ettiğinden 1V.-50V.arası malzemeye zarar vermemekle birlikte, programlı malzemenin programını etkileyebilir.